דרמה קווין

image נתניהו הוא שר הבריאות. סגנו החליט החלטה מסויימת, יבוא השר הממונה ויהפוך (או שלא יהפוך) את אותה החלטה.

למה הוא צריך הסמכה מיוחדת בשביל זה? האם גם סגן שר הבריאות נזקק בשעתו להסמכה ממשלתית מיוחדת בשביל להחליט את מה שהוא החליט?

ולמה אף אחת מהשותפות בקואליציה לא נוטשת אותה נוכח הברדק?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting