אחד היה מחזיק על יד המיטה שתי כוסות

אחת עם מיים ואחת ריקה.

זו עם המיים, שמא יתעורר צמא. וזו הריקה, שמא יתעורר ולא יהיה צמא.

20100323
מכונה להדפסת מספרים לתור – צולם באיכילוב

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting