הינוקא פוסק הלכות!

השר לאיכות הסביבה שולח את ידו בפילפולי קל וחומר:

image

עם כל הכבוד לשר, ולמרות שמבחינה דתית אני קרוב אליו יותר מאשר לרב אליישיב, ואולי דווקא בגלל זה, בענייני פסיקת הלכה אני סומך יותר על ליצמן ושולחיו.

יפסקו הרבנים הלכות לצאן קדושיהם, והשר ארדן יתמקד באיכות הסביבה. וכשיישאל על דעתו בעניין העתקת חדר מיון בגלל קברים ישיב רק משיקולים של הגיון, ולא של הלכה.

ובכלל, מעניין אותי לדעת מה עשה ה”שר להגנת הסביבה” למען הגנת הסביבה מאז שאיכלס את המשרד להגנת הסביבה ועד שהתחיל לפסוק הלכות.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting