אה?

imageלנו? מי זה “לנו”?

ומה זה “מובטח”?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting