גיבור על חלשים

image

בעבר פסק שגבר שהתאלמן לא יהיה שרוי באלמנותו יותר משנה. שנים מספר לאחר הפסיקה נפטרה מרגלית אשתו, ולפסיקה של עצמו הוא לא מציית.

image

כנראה למוד מנסיון העבר ומהקושי לקיים את פסיקותיו שלו הלכה למעשה, הוא משאיר לעצמו פירצה:

image

אפשר להרחיב את ההגיון של "בזה דווקא יש לדונו לזכות שעשה כן בשגגה" גם לשרים חרדיים שמעלו בכספים.

גם אני, כמרן, אסייג את דברי, נאמן לנסיון העבר: הפרשנות שלי לדברי יוסף היא רק בתנאי שמה שהובא משמו בכתבה אכן תואם למה שבפועל כתוב בספר שלו.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting