חדשות ופישרן:

YNET

image

או בתרגום לעברית: הציעו לי שר בלי תיק. אני יש לי עקרונות, אני, ולא אמכור אותם בשביל פחות מתיק כלכלי בכיר עם הרבה ג׳ובים וג׳ובות לחלק לקבלני הקולות שהביאוני עד הלום.

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting