כמה חמוד מצד ראש עיריית הרצליה, הגב׳ יעל גרמן!

ברחבי הרצליה נתלו שלטים המזמינים את התושבים לאירוע תרבות כזה או אחר, שהכניסה אליו חופשית. ומי נותן החסות לאירוע?

יעל גרמן, ראש העירייה נותנת את החסות. לא ברור בדיוק איך היא נותנת את החסות. האם מכיסה היא משלמת? אם כן, אז למה כתוב "בחסות ראש עיריית הרצליה"? ואם היא מארגנת את האירוע כראש העירייה, איפה מתבטאת החסות?

אם מדובר באירוע המתוקצב מכספי העירייה, למה מוזכר שמה של ראש העיר? ואם מדובר באירוע פרטי, מה עניין עיריית הרצליה לכאן? האם על דוחות החנייה, פחי האשפה, קייטנות לילדי הגן, חוגים במתנ״ס, השירות הוטרינרי העירוני וכיו״ב שירותים עירוניים, האם גם עליהם מצויין "בחסות ראש עיריית הרצליה – הגב׳ יעל גרמן"? למה לא בעצם? במה שונה הופעה שירות עירוני כלשהו מההופעה שבשלט שבתמונות?

אני לא מיתמם, ברור שהאירוע נערך במימון מסויים של העירייה, רק שראש העיר רוצה לגזור קופון אישי ולקבל מודעת בחירות חינם. לדעתי צריך לחשב את השווי של הפירסום הזה לצורך הכרה בתרומה למסע בחירות וכן לצורך חשדות לקבלת טובת הנאה בידי עובד ציבור, שוחד וכל סירחון אסור אחר שכתוב בספר החוקים. כשגיידאמק (או איך שכותבים את השם שלו…) מארגן יום כיף לילדי שדרות מתייחסים לזה כאל שוחד בחירות. במה שונה היחצון העצמי של הגברת גרמן?

{lang: 'iw'}

Leave a Reply

Subscribe without commenting